Baustromverteiler 125A

Baustromverteiler - 125A - Kranverteiler - Großgeräteverteiler - Komponenten

Baustromverteiler, Kranverteiler und Großgeräteverteiler

Nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN VDE 0660 Teil 501/A1+A2)

Baustromverteiler oder Kranverteiler 69 kVA, bestückt mit folgenden Komponenten:

Baustromverteiler - Kranverteiler 125A
Komponenten
1   NH 00 -  Sicherungslasttrennschalter                                     3-pol. 100A                          
1   FI-Schutzschalter    4-pol. 125A/500mA
ohne Vorsicherung direkt ab FI-Schutzschalter
1   CEE - Steckdose5-pol. 125A 400V /6h
1   Anschlussklemme5 x 16 - 70 mm²
1   CEE - Steckdose5-pol.   63A 400V /6h
mit Vorsicherungselement DIAZET (E33) 3 x 63A
1    Leitungsschutzschalter1-pol.  16A -C
1    FI-Schutzschalter2-pol.   25A/30mA
1    Schutzkontaktsteckdose16A  230V

 ©Deutscher Bauzeiger 32.2.8b Bauen - Baustelleneinrichtung - Baustromanschluss bestellen - Baustromverteiler 125 A